No3347女神允爾三亚旅拍私房剧情主题狂野虎纹内衣配黑丝极致魅惑写真53P允爾秀人网

No3347女神允爾三亚旅拍私房剧情主题狂野虎纹内衣配黑丝极致魅惑写真53P允爾秀人网

 予曾治过数人,虽见口臭,而却纯阴毕露,即以大剂白通、四逆、回阳等方治之。法宜宣散,如麻黄汤,定喘汤,小青龙汤之类。

其痔我青色、黑色、白色,微痛微肿,坐卧不安,人必无神,困倦喜卧,畏寒身重,面色唇口青白,脉或浮空,两[1]二原本作"立",据文义改。白通、枙、鼓,主于交通,阴癫、阳癫可疗。

真气一旺阴邪即灭,故曰益火。予谓形象虽异,其源则同,不必细分,总在阳火、阴判之而已。

 久病与素秉不足之人,忽见小便日数十次,每来清长而多。至于身体,更宜详辩。

其人定见无神,面目唇口青黑,满口津液,不思茶水,虽十余日不便,而并无腹胀、烦燥不安等情。病不关心,些须惟利。

然痈之将成未成,其中尚有许多治法。既以坎离立极,坎离即是乾坤,是坎离已得一二之数,故复申之曰:天三生木,木有阴木、阳木之别,阳木曰三,为长男,二阴一阳,今之呼外肾者,即此也,故男子独具;阳木曰三,为长女,二阳一阴,其缺在下,今之呼阴户者,此也。

Leave a Reply