Vol001赵婉妮Wanni高清套图65P赵婉妮优星馆

Vol001赵婉妮Wanni高清套图65P赵婉妮优星馆

梅叶煮汁治休息痢及干霍乱效。 茶子味苦气肃,善于降火,专治头中鸣响,天白蚁之病。

烧烟熏之则治疮、湿毒,即《本经》治风痹死肌之意,用之无不效验。《别录》治大人、小儿疝,又治干霍乱,服之能令人利,其邪得以下泄也。

 发明木耳禀湿土之气而生于朽株,故有衰精冷肾之患。新绛治妇人血崩。

又久嗽阴火上炎,久痢虚热下迫,愈劫愈滞,岂特风寒暴嗽、湿热下痢为禁剂乎? 忌铁器。

丛生如贯众根者,海马齿也。取其形空而声响远振也。

其形圆大者佳。治夜梦鬼交,多梦纷纭,多寐泄精,衄血吐血,胎漏肠风,益肾镇心,为收敛精气要药。

Leave a Reply