AyaHirai无码

AyaHirai无码

自利,谓二阳合病当有之证,宜葛根汤也。病在阳明,以妄汗为重、妄下为轻。

 今反利者,为有血也,当下之,不可余药,宜抵当丸。问曰∶“病有得之一日,不发热而恶寒者,何也?

《金匮》曰∶“谷气不消,胃中苦满,浊气下流,小便不通,身体尽黄,名曰谷疸,”当用五苓散调胃利水,而反用茵陈汤下之,腹满不减,而除中发哕所由来矣。若误发之,则致漏汗恶风,四肢拘急,小便难等变证也。

头不痛,项不强,则非太阳中风。 《经》曰“火生苦。

太阳被火迫,因转属阳明。烦而微,知恶热将自罢,以尚不了,故大便硬耳。

或紧、或微、或结,在乎受病之轻重,而不可以因症分也。 伤寒七八日,身黄如橘子色,小便不利,腹微满者,茵陈蒿汤主之。

Leave a Reply