Vol833女神王馨瑶yanni脱白色睡衣露性感蕾丝内衣秀完美身材诱惑写真71P王馨瑶画语界

Vol833女神王馨瑶yanni脱白色睡衣露性感蕾丝内衣秀完美身材诱惑写真71P王馨瑶画语界

此方用于寒凉时月及虽在温暖时而感冒风寒者。此下结胸者也。

此固是就生克言补泻,而大经大法,不外于此。紫不化,口反不渴,脉反不数者,阳明湿毒,非血热也,忌清里。

太阳症罢,但发潮热,已无表证矣。 各六两四钱)上先将甘草用白砂蜜炒,及八分黄熟,次入干姜同炒,却入杏仁,候杏仁不作声为度。

时寒时热者,邪热欲发未能,邪正分争,表邪未越,表汗未彻也;岂小柴胡和解一法得以治之!夫似疟症,每发必汗出身凉,专务散邪主治,忌用寒凉抑遏,恐明日至其时,尚有恶寒表症耳,况寒热不凉者乎!理肺发表汤、平胃发表汤,治时寒时热最效。蜈蚣散治破伤风,搐搦,角弓反张。

暑伤气,宜补真气为要。 苟因暑得之,其根未除,虽百药遍尝,难施其巧。

加广皮、半夏,即合泻心汤方法。人惟肾气不充,疏于谨护,非特霜凝冰泫之谓寒,或者炎天暑月,当风取凉,卧地受冷,使寒邪之气自皮肤而达经络,自经络而入脏腑,如前数证,皆得以恣睢四出矣。

Leave a Reply