Vol354女神娜露西双版纳旅拍低胸吊裙配黑丝裤袜秀豪乳翘臀诱惑写真53P53P娜露花漾

Vol354女神娜露西双版纳旅拍低胸吊裙配黑丝裤袜秀豪乳翘臀诱惑写真53P53P娜露花漾

发热恶寒发于阳,误下开门损寇然;按之方痛结胸小,不按自痛大堪伤。手足脾胃之枝叶,寒从火化中央热;津液滂流四肢汗,清脾饮去功方捷。

夫天之寒邪,与太阳之阳气,相搏于肤表之间,其脉则紧。实脾泽泻猪茯苓,苍朴白术枳砂仁;木香香附陈皮等,大腹皮加最有灵。

及《脉书》一行,于是敛肃而相告曰∶诚不易也。发热恶寒发于阳,误下开门损寇然;按之方痛结胸小,不按自痛大堪伤。

一、舌见黑色,肾与膀胱病也。予治此证,于调理脾胃药中倍加麦芽,多有应手。

 脾气一实,必至肢体重着而不举,腹胀,尿秘而苦饥。夫劳怯、膈、胀之证,或久嗽而伤肺,或郁怒以伤肝,或不得志意而心脾之气不舒,或过于劳伤而肾藏之精渐绝,入胃之药食,不能输布于五经,惟走肠胃而为秽浊,故虽久服而毫无效验也。

是血乃中焦之汁,流溢于中以为精,奉心化赤而为血。凡血虚发热者,其舌必干;

Leave a Reply